Najprostszy PESEL w Polsce

Pesel 22222222222 - najprostszy numer PESEL w Polsce.

Najprostszy PESEL w Polsce
Najprostszy PESEL w Polsce

Pesel 22222222222

22 lutego 2022 ktoś ma szansę otrzymać numer PESEL 22222222222. Będzie składał się z samych dwójek. Warunkiem będzie urodzenie się kobiety w dniu 22 lutego 2022 roku jako 1111 dziewczynka w danym dniu. Istnieje więc spora szana, że któraś dziewczynka otrzyma ten niesamowity numer PESEL.

Jak obliczany jest numer PESEL i czy to możliwe?

PESEL jest ciągiem 11 cyfr które są ułożone w nieprzypadkowy sposób. Oprócz cyfr oznaczających datę i oznaczenie płci mamy jeszcze sumę kontrolną. Poniżej schemat nadawania numeru PESEL:

RRMMDDPPPPK

RR – to 2 ostanie cyfry roku urodzenia,

MM – to miesiąc urodzenia (osoby urodzone powyżej roku 1999 mają inne oznaczenie - poniżej artykułu wyjaśnienie),

DD – to dzień urodzenia,

PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczyzny — nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),

K – to cyfra kontrolna.

Przykład: PESEL 810203PPP6K należy do kobiety, która urodziła się 3 lutego 1981 roku, a PESEL 761115PPP3K – do mężczyzny, który urodził się 15 listopada 1976 roku.

Dlaczego osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia

Aby odróżnić od siebie numery PESEL z różnych stuleci, przyjęto następującą metodę oznaczania miesiąca urodzenia:

Miesiąc Stulecie        
  1800-1899 1900-1999 2000-2099 2100-2199 2200-2299
Styczeń 81 01 21 41 61
Luty 82 02 22 42 62
Marzec 83 03 23 43 63
Kwiecień 84 04 24 44 64
Maj 85 05 25 45 65
Czerwiec 86 06 26 46 66
Lipiec 87 07 27 47 67
Sierpień 88 08 28 48 68
Wrzesień 89 09 29 49 69
Październik 90 10 30 50 70
Listopad 91 11 31 51 71
Grudzień 92 12 32 52 72

Dlatego osoba urodzona 12 stycznia 1914 roku będzie miała PESEL 140112PPPPK, a osoba urodzona 12 stycznia 2014 roku – 142112PPPPK. Dzięki tej metodzie dwie różne osoby na pewno nie będą posiadały tego samego numeru PESEL w tym samym czasie.